Goudse toponiemen (straatnamen e.d.)

Goudse toponiemen is een verzameling aantekeningen van enkele Goudse archivarissen (G.J.J. Pot, G. Schrijvers, C.H.J. Helders en H.A. van Dolder-de Wit) betreffende straat- en huisnamen, namen van bruggen en poorten, e.d.
Deels met korte toelichting en verwijzing naar bronnen en literatuur.
Deze verzameling lag ten grondslag aan de beide straatnaamboeken van A. Scheygrond.

Naar de toegang »

PSV kampioen — hondje van Cocu viert mee

Maandagochtend, baas Philip is nog in diepe slaap, stuift zijn hondje de statige poort aan de Bingerdensedijk uit. De eenzame fietser voelt zich eerst belaagd, maar begrijpt dan dat de feestvreugde zich van het beestje meester heeft gemaakt.
Opgewonden, nog een halve dag, dan mag hij misschien mee op de platte kar – een traditie die Eindhoven kennelijk van Giesbeek heeft overgenomen.
We besluiten met een welgemeend “Leve Giesbeek, leve Eindhoven, leve Amsterdam”.

Sjoemelreferendum

panamacity
Tien jaar geleden heeft een of andere malloot de meerderheid van de Tweede Kamer ervan weten te overtuigen om het gebruik van stemcomputers te verbieden. Er was een kans op het “afluisteren” (!) van stemmen in een stemhokje.
Hoe groot de kans was dat dit in de praktijk ook daadwerkelijk zou gebeuren? Naar schatting kleiner dan 1 op de miljard.
Nu mogen in Nederland via internet “handtekeningen” voor het houden van een referendum worden verzameld. De kans op het sjoemelen daarmee is oneindig veel groter. Niemand die daarover valt. Voor de volgende keer adviseer ik: sms “sjoemel” naar Jan Roos en u doneert € 3,00 aan een goed doel in Panama.

NIEUW: doopboeken St.-Janskerk tot 1712 ontsloten

Er is in de periode 1934-1955 gewerkt aan de ontsluiting van de doopboeken van de hervormde (“Nederduits gereformeerde”) St.-Janskerk te Gouda voor de periode tot en met 1712.
Met tussenstappen heeft dit geresulteerd in een digitale versie, waarin op datum en (beperkt) op naam is te zoeken.

Door de vele tussenstadia van bewerking is er nogal wat onzuiverheid in het uiteindelijke digitale resultaat, dus vergelijking met de originele bron in het streekarchief in Gouda is altijd noodzakelijk.

Naar de toegang »

Rijksmuseum kiest voor anti-racistische Helvetica

tentenkampHelvetica
De top van het Rijksmuseum, in conclaaf bijeen in ‘t Olde Schop, in ons eigen Giesbeek, is er uit.
Het wordt de Helvetica.

Er moest een eind komen aan de opmaak van alle tekstbordjes in het lettertype Times New Roman. Stoppen met die afschuwelijk racistische letter, die voortdurend verwees naar de “mensen van de reis”, die we ook zeker niet als zigeuners, heidens of egyptenaren mogen aanduiden. In progressieve kring werd wel de term AVBAR (allen vroeger bekend als roma) gebruikt, maar het museum is niet erg gecharmeerd van dergelijke afkortingen.

Dat voor de Helvetica is gekozen, en niet voor de Garamond of de Comic Sans MS is volstrekt logisch, aldus Martine Gosselink, hoofd afdeling geschiedenis van het museum. “Zwitserland is een pure democratie. Daar bepaalt de meerderheid wat er moet gebeuren, bijvoorbeeld met minaretten. Kom daar hier eens om. Overigens … de boeuf provençal bij Floris was weer toppie!”

“Pact van Gies” splitst portretten Rembrandt

We zijn er uit met Frankrijk.

EU president Donald Tusk heeft de kijvende Franse minister Fleur Pellerin en haar Nederlandse collega Jet Bussemaker met harde hand – maar wel onder het genot van een overheerlijke, door Giese Sophie zelfgebrouwen sliwowica – tot een akkoord gedwongen over de aankoop van Rembrandts lelijkste portretten. Een niet nader genoemde bron (Martin K.) meende zelfs in het tumult de kreten “sale conne” en “vuile slettebak” gehoord te hebben.
Omdat zich dit in onze eigen Hof van Giesbeek afspeelde, onder het toeziend oog van Donalds landgenote Zofia Kruk-Kassowska, staat inmiddels deze overeenkomst te boek als het “Pact van Gies”. Jazeker!

Schade voor schatkist nu gehalveerd? Nee dus. Zakendoen op z’n Pijbes.

Onbekende Rembrandts ontdekt

Het is een tijdje “onder de pet” gehouden, maar tijdens de Pinkster jaarmarkt in Gies blijkt een tweetal portretten opgedoken te zijn, die door kenners worden toegeschreven aan niemand minder dan “ons aller” Rembrandt.
Dit sensationele nieuws is nog niet doorgedrongen tot de landelijke, laat staan de internationale media, maar het zal inslaan als een bom.
De waarde van de – door kenners als tweederangs bestempelde – portretten van Maerten en Oopjen, die de huidige eigenaars op zolder aantroffen en zo lelijk vonden, dat ze slechts zo’n slordige 160 miljoen moeten opbrengen, valt in het niet bij de geschatte waarde van anderhalf miljard euro voor de alhier aangetroffen meesterwerken.
Het ministerie van OCW kan de borst dus nat maken, want deze nieuwe Rembrandts zullen natuurlijk ons land niet mogen verlaten. Wim Pijbes, die normaal gesproken liever toeter in een Amsterdams café wordt aangetroffen, dan een stap de provincie in te zetten, is al in ons IJsseldorpje gesignaleerd! We wachten dus in spanning af, wat deze kunstpaus straks onze premier zal influisteren.

Update: kort geleden schijnt een vooraanstaand politicus (kunsthistoricus en oud-veilingmeester) onder de gasten in onze plaatselijke horeca te zijn opgemerkt. We noemen uiteraard geen naam.

Portret-van-Maerten-Soolmans-Rembrandt-van-Rijn-16341 Portret-van-Oopjen-Coppit-Rembrandt-van-Rijn-1634

Kadaster Ammerstol, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk, Schoonhoven, Vlist en Waddinxveen

Nu beschikbaar: de weergave in tabelvorm van de z.g. oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT) = de start van het kadaster van Ammerstol, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk, Schoonhoven, Vlist en Waddinxveen (Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen en Broek c.a.) uit 1832, compleet met alle gegevens inzake soort eigendom, oppervlakte en belastingheffing.

Kijk bij de nadere toegangen.