Archiefinventarissen — klassieke weergave

Voorbeelden van klassieke archiefinventarissen

Contact en copyright

Het copyright © van de inventarissen berust bij het Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA — tel. 0182 – 521821) E-mail: info@samh.nl
Aan de publicatie van deze inventarissen kunnen geen rechten worden ontleend.
LET OP:
– De archieven waarnaar wordt verwezen, worden beheerd door het Streekarchief Midden-Holland te Gouda.
– Als in de inventarissen wordt gesproken van “onze website” e.d., wordt de bovenstaande website bedoeld.
Sommige van de archieven waarop deze inventarissen betrekking hebben, zijn tijdelijk elders geplaatst.
Ze zijn tot nader order niet raadpleegbaar.
– De inventarissen geven in veel gevallen de stand van zaken weer per 1-1-2009. Sindsdien kan er het een en ander nogal zijn gewijzigd en/of aangevuld!

Zoeken

U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven om in een inventaris te zoeken.

Gemeenten / rubrieken

Kies een inventaris en klik op de link:

MIDDEN-HOLLAND / ALGEMEEN

Genealogische bronnen Midden-Holland (overzicht DTB, register burgerlijke stand, bevolkingsregisters, enz.)
Collectie oorlogsdocumentatie (documenten uit of betreffende de tweede wereldoorlog)
Affiches uit de collectie oorlogsdocumentatie (tweede wereldoorlog)
Collectie varia, 15e eeuw – ca. 2000
Collectie Kemper (16e – 19e eeuw) (gedeelte)
BB-kring Zuid-Holland d (Gouda en regio) 1949-1986
Ned. Rode Kruis, afdeling Gouda e.o., 1873-1995
Humanitas, afdeling Midden-Holland, 1985-1998
Familie Metz / Breugem 1809-1921


BERGAMBACHT

Algemeen, politiek

Heren van Bergambacht, ‘s-Heeraartsberg en Ammerstol 1512-1904
Voormalige gemeente ZUIDBROEK 1518, 1583-1811 en 1817-1857
Secretarie-archief 1940-1984

Openbare werken, bouwtoezicht

Bouwvergunningen 1904-1984

Bevolking

Bevolkingsregistratie 1839, 1846 – 1937


GOUDA

1. Algemeen, politiek

Stadsbestuur (oud archief) tot 1815
Secretarie-archief 1816-1920 (gedeelte)
Secretarie-archief 1921-1945 (dossierarchief)
Secretarie-archief 1946-1975 (dossierarchief)
CDA afd. Gouda 1978-1995
Werkgroep De Kritiese Siroopwafel 1974-1979

2. Juridische zaken, notariaat

Oud-rechterlijk archief tot 1811
Notariskantoor De Waard & Wagener en voorgangers

3. Bevolking, verkiezingen

Doop-, trouw- en begraafboeken 1574-1811 en gaardersregisters 1695-1811

5. Openbare werken, bouwtoezicht, verkeer en vervoer

Dienst gemeentewerken — serie bestekken 1891-1970

7. Economische zaken, nutsbedrijven

Aannemingsbedrijf Bokhoven Gouda B.V. 1877-1966
Uitgeverij G.B. van Goor Zn. 1845-1930
Kaarsenfabriek Gouda-Apollo / Unichema 1845-1930

8. Sociale zorg, vakorganisaties

Weeskamer 1553-1858
NVV (later: FNV) afd. Gouda 1907-1985

9. Gezondheidszorg, huisvesting, milieu

Kon. Ned. Mij. v Geneeskunst 1888-1970

10. Openbare orde en veiligheid

Ortskommandantur te Gouda (1940-1945)

11. Onderwijs

Stichting R.K. Schoolbestuur 1855-1975
Openbare kleuterschool De Zonnebloem 1941-1984

12. Godsdienst

Archief van de parochie St. Jan de Doper (St.-Janskerk) vóór de reformatie 1315 – 1573
Kerkmeesters St.-Janskerk 1572-1820
Oud-katholieke parochie St.Jan Baptist 1608-1992

13. Cultuur, sport, recreatie

Vereniging Behoud Stadsschoon 1979-1987
Sociëteit Ons Genoegen 1863-1974

14. Families, personen

Familie Van den Kerckhoven van Groenendijk 1606-1870
Familie Noothoven van Goor (1754) 1808-1907


HAASTRECHT

Doop-, trouw- en begraafboeken 1658-1812
Gereformeerde kerk 1882-1982


KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Secretarie-archief 1930-1979
Weeskamer 1596, 1779-1808
Hinderwetvergunningen 1877-1927


LEKKERKERK

Archieven van notarissen 1800-1839


MOORDRECHT

Hervormde gemeente Bethel 1930-1983
R.k. parochie H. Johannes’ Onthoofding


NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

Secretarie-archief 1929-1975 (dossierarchief)
Hervormde gemeente 1668-1958


SCHOONHOVEN

Oud archief 1271-1813
Secretarie-archief 1813-1933


WADDINXVEEN

Weeskamers 1540-1810
Hinderwetvergunningen 1916-1935

ZEVENHUIZEN

Oud-archief (ged.) 1554-1813

No announcement available or all announcement expired.