Archiefinventarissen — klassieke weergave

Voorbeelden van klassieke archiefinventarissen

Midden-Holland / algemeen
Gouda
Krimpenerwaard
Zuidplas

Contact en copyright

Het copyright © van de inventarissen berust bij het Streekarchief Midden-Holland
(Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA — tel. 0182 – 521821)
E-mail: info@samh.nl
Aan de publicatie van deze inventarissen kunnen geen rechten worden ontleend.
LET OP:
– De archieven waarnaar wordt verwezen, worden beheerd door het Streekarchief Midden-Holland te Gouda.
– Als in de inventarissen wordt gesproken van “onze website” e.d., wordt de bovenstaande website bedoeld.
Sommige van de archieven waarop deze inventarissen betrekking hebben, zijn tijdelijk elders geplaatst. Ze zijn tot nader order niet raadpleegbaar.
– De inventarissen geven in veel gevallen de stand van zaken weer per 1-1-2009.
Sindsdien kan er het een en ander nogal zijn gewijzigd en/of aangevuld!

Zoeken

U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven om in een inventaris te zoeken.