Verbood Pechtold medewerking aan verbod op lachgas?

Het schijnt dat Alexander P., teruggetreden baas van D66, in een woedend telefoontje gisteren (9 december) Rob Jetten gesommeerd heeft om met de hele fractie het op handen zijnde lachgasverbod te torpederen.
Zijn letterlijke woorden zouden zijn geweest: “Niemand gaat mij m’n lachgas afnemen!”

Er zijn ook geruchten dat A.P. de auteur is van de bekende slogan: “Hamas, Hamas, alle Palestijnen aan het lachgas.”

Urker vissers pleiten voor twee kerstliederen in nieuwe liedboek voor de kerken

Naar verluidt pleit een grote groep vissers uit Urk ervoor om in de volgende versie van het Liedboek : zingen en bidden in huis en kerk (2013) twee (nieuwe ?) kerstliederen op te nemen.

Het gaat om de volgende twee Engelstalige liederen:

  • Let it snow! (tekst: Sammy Cahn, muziek: Jule Styne, 1945)
  • I’m dreaming of a white Christmas (Irving Berlin, ca. 1940)

Er is nog onenigheid of ook gepleit moet worden voor de opname van All I want for Xmas is you (Mariah Carey en Walter Afanasieff, 1994). Dit zou immers in menige kerk volkomen verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden.

PS(1),
Een in Urk geliefde tegeltjeswijsheid luidt: Een dag niet gesnoven, is een dag niet geleefd.

P(2),

Er wordt er door vele vrome vissers op Urk naarstig gezocht naar bijgaande kersttrui, die door grote winkelbedrijven inmiddels in de ban is gedaan.

Natuur in de beklaagdenbank

Naar analogie van de reactie van de Nieuwzeelandse overheid op de recente vulkaanuitbarsting op White Island, wil nu ook Indonesi├ź een strafrechterlijk onderzoek beginnen naar de oorzaak (oorzaken?) van de tsunami van kerst 2004.

De provincie Atjeh heeft hierop aangedrongen, en eist dat het daaruit voortvloeiende proces voor een sharia-rechtbank zal worden gevoerd. Over de te eisen strafmaat valt nog niet veel te zeggen – schriftgeleerden zijn al enkele dagen bezig daarover de Quran uit te pluizen. Wel is het duidelijk dat de natuur als meest voor de hand liggende verdachte in de beklaagdenbank zal komen te zitten.

Inmiddels heeft ook het Indonesische leger zich niet onbetuigd gelaten en is voorstander van het instellen van een bijzondere ereraad, die zich over deze kwestie moet buigen. Naar goed gebruik zou deze moeten worden geleid door een militair, omdat nu eenmaal de krijgsmacht de meeste ervaring heeft met opstandige elementen.