Geboorteakten voormalige gemeente Angerlo (inclusief Giesbeek en Lathum) periode 1811 – 1912 in samenhang ontsloten


De eerste fase van de ontsluiting van de geboorteakten van de (voormalige) gemeente Angerlo (dorpen Angerlo, Giesbeek en Lathum) is gereed voor de openbare periode. Dat betreft dus de akten van 1811 tot en met 1912.

Van de huwelijksakten en de akten van overlijden is een beperkt deel gereed.

Er is tevens een overkoepelende index op de achternamen in alle uittreksels beschikbaar.

Burgerlijke stand Angerlo (incl. Giesbeek en Lathum), geboorten 1811 – 1912, huwelijken 1811-1821 en overlijden 1811-1821, 1945 en 1951-1960 »

Kijk op de website zoekakten.nl voor een overzicht van de scans van alle (geboorte)akten van de gemeente Angerlo.

Vitrage niet aan te slepen op internationale vrouwendag

Bij vrijwel alle winkels voor woondecoratie en woonwarenhuizen – we noemen geen namen, maar het zijn er nogal wat – dreigt een tekort aan vitrages, glasgordijnen en “inbetween” stoffen, sinds het bezoek van minister Sigrid Kaag aan de Iraanse president Hassan Rouhani, eind februari.

De D66-fractie in de Tweede Kamer was dermate enthousiast over haar hoofdbedekking, dat zij besloten schijnt te hebben om op 8 maart (internationale vrouwendag) als steunbetuiging aan alle gehoofddoekte vrouwen (waar ook ter wereld) geheel in vitrage gehuld in het Kamergebouw te verschijnen. En dat geldt niet alleen voor bijtertje Pia Dijkstra en de andere dames, maar ook voor de heren (m/v/) in de fractie. Ook alle huidige en beoogde vrouwelijke gemeenteraadsleden van onze meest democratische politieke partij hebben beloofd zich in deze verkiezingstijd aan de nieuwe, democratische dracht te houden.
Hulde!

PS,
Het gerucht gaat dat fanaatje Dijkstra overweegt om een combinatie van een orgaandonatie- en een voltooidlevenwet in elkaar te sleutelen.
We zijn benieuwd!

NSB’ers zouden nu vrijuit gaan

Met de kennis van nu had na 5 mei 1945 de NSB’ers “geen ernstig verwijt” kunnen worden gemaakt. Immers, hun daden “paste(n) in de geest van die tijd“.
(De citaten stammen uit het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland in een zaak tegen de voormalige bestuurders van het ROC Leiden, die “onverantwoorde risico’s” namen, en zijn te vinden in De Volkskrant van 1 maart 2018.)

Het is duidelijk, achteraf bezien valt Anton Mussert c.s. weinig te verwijten inzake hun handelen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De begane misdrijven pasten volkomen in de geest van die tijd.

Ja, zo lusten we er wel suikerbietenpap van, met als voorafje uiteraard een bloembollenpastei op een bedje van raaigras.