Brexit toch genderneutraal!

Gehoord zaterdag 25 maart j.l. in een nieuwsbulletin van Radio 1: HET Brexit.
Ja, goed gehoord: het Brexit.
Exitus felix of exitus infelix, dat blijft de vraag. (Eet dat, Dickie B., met je Forum Haganum.)

Nu was me al opgevallen dat diverse hooggeplaatste landgenoten tegenwoordig gemakshalve menig zelfstandig naamwoord gemakshalve maar als onzijdig opvatten. Als deze trend zich doorzet, kunnen we het misschien nog eenvoudiger oplossen door overal het Engelse lidwoord “the” te hanteren. Dan valt het overbodige namaak-Engels in het hooggeplaatste taalgebruik wellicht wat minder op.

Maar om terug te keren naar “the topic of the day”: gelukkig blijkt de Brexit toch genderneutraal te zijn.

En nu nog even voor onze toekomstige minister van verkeer, vervoer en wat dies meer zij:

PS 1, Dankzij de maximumsnelheid voor vrachtwagens op de Nederlandse snelwegen, zullen de files van z’n lang zullen ze leven nooit niet weg te werken zijn.

PS 2, Sta eens even stil bij het werk aan de weg (maar doe dat vooral voorzichtig!).

Het is geen ver-grijp als je elkaar be-grijpt

De commotie over een praatvertoning (dinsdag 21 maart j.l. in ) is wel heel onbe-grijp-elijk.
De ene grote grijper (J.P.) greep de gelegenheid aan om een andere (naar eigen zeggen: geboren) grijper (O.D.) beter te be-grijpen. Misschien voelde de doorsnee kijker zich onbegrepen, een enkeling heft mogelijk vertwijfeld naar zijn oor gegrepen.
Bij onze meest grijp-grage publieke omroep moet zulks kunnen. Per slot van rekening gaat het om een mor_sup zendgemachtigde, en dan behoort het publiek over gastheer en gasten geen oordeel te vellen. Nogmaals onbe-grijp-elijk.

PS,
Overigens weet inmiddels ook de HEMA hoe de hazen lopen.


Nederland schuldig aan uitbreken eerste wereldoorlog?

Naar verluidt heeft op een onbekende plaats (Stavanger) in een Scandinavisch land (Noorwegen) een geheime ontmoeting plaats gehad tussen een hoge vertegenwoordiger van de Turkse regering en den norske Nobelkomite, waarbij schijnt te zijn afgesproken dat “never nooit niet” aan Nederland of een Nederlander de Nobelprijs voor de vrede (Nobels Fredspris) zal worden uitgereikt.
De reden?
Het gerucht gaat dat een universiteit in Ankara na diepgravend onderzoek tot de conclusie is gekomen dat de Nederlandse regering het uitbreken van de eerste wereldoorlog heeft veroorzaakt. Zo zou het Belgische pistool waarmee Gavrilo Princip in 1914 de Oostenrijkse troonopvolger Franz Ferdinand doodde, via Rotterdam naar Sarajewo zijn vervoerd. Een boycot van de haven van Rotterdam schijnt inmiddels tot de mogelijkheden te behoren…