Kadaster Gouda 1832 (OAT)

Ontsluiting

De digitale ontsluiting van de oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT) van het kadaster Gouda, 1832, is in basis gereed (sectie A, B, C, D en E).
Er zijn nog controles nodig aan de hand van de eerste kadastrale legger (L), vanaf artikelnummer 201.

Sectie A (de Cingels)

Het gebied begrensd door de Jan Verzwollewetering in het noorden, de Kromme Gouwe in het westen, de Kattensingel in het zuiden en de Kleiweg in het oosten betreft de percelen A 1 t/m A 267.
Het gebied tussen Kleiweg, Karnemelksloot en Breevaart, d.w.z. Gouda-Noord ten zuiden van de Graaf Florisweg (Oude Goudse Watering) en de Kadebuurt, betreft de percelen A 268 t/m 643.
Het gebied tussen de Karnemelksloot in het noorden, de Fluwelensingel in het westen, de Hollandsche IJssel in het zuiden en de Krugerlaan in het oosten betreft de percelen A 644 t/m A 821.

Sectie B (Stads-erf)

B 1 t/m 6 is de walkant van het Regentesseplantsoen langs de Kattensingel.
B 8 de molen op de kop van de Kleiweg.
B 9 t/m 30 de Kleiweg wz tot aan de Kleiwegstraat.
B 31 t/m 49 is de Kleiwegstraat.
B 50 t/m 76 is de Nieuwehaven nz.
B 77 t/m 93 is de Vrouwevestesteeg.
B 94 t/m 159 is het vervolg van de Nieuwehaven nz.
B 160 t/m 164 is de Vuilevestesteeg (Korte Dwarsstraat).
B 165 t/m 216 is het vervolg van de Nieuwehaven nz.
B 217 t/m 224 is de bebouwing langs de Vest (Regentesseplantsoen).
B 225 t/m 227 is het Galgeveld (eind van de Lage Gouwe).
B 228 t/m 233 is het vervolg van de Nieuwehaven nz.
B 234 t/m 235 is het vervolg van het Galgeveld (eind van de Lage Gouwe).
B 236 t/m 240 is het slot van de Nieuwehaven nz.
B 241 is het water van de Nieuwehaven.
B 242 t/m 286 is de Nieuwehaven zz tussen Vuilsteeg (Lange Dwarsstraat) en Gouwe oz (Lage Gouwe).
B 287 t/m 309 is de Gouwe oz (Lage Gouwe) tussen Nieuwehaven en Turfmarkt.
B 310 t/m 343 is de Turfmarkt nz tussen Gouwe oz en Vuilsteeg (Lange Dwarsstraat).
B 344 t/m 370 is de Vuilsteeg wz.
B 371 t/m 373 is de Nieuwehaven zz vanaf de Vuilsteeg richting Kleiweg.
B 374 t/m 383 is de Vuilsteeg oz.

Naar toegang Gouda OAT»

kadaster sectie A

Haai biedt Freek Vonk eindelijk excuses aan

Na lang aandringen van het bestuur van de SCS (Society of Caribbean Sharks) heeft de bijtgrage haai eindelijk Freek (“meest gehechte bioloog”) Vonk zijn excuses aangeboden, volgens betrouwbare bron. En die zijn, zij het met enige reserve, door Vonk aanvaard.

Deze haai blijkt te behoren tot de ondersoort “kudhaaien”, zoals blijkt op een rondgang langs de vaderlandse media. Geen wonder, dus, dat het bestuur tijdens een tuchtrechterlijke zitting deze pittige collega bij wijze van straf een anti-agressietraining heeft opgelegd. Over een eventuele werkstraf wordt nog nagedacht, zo valt in welingelichte kring (Vroege Vogels) te beluisteren. Laatste nieuws: de boosdoener meende dat hij te doen had met “een lul van DSF” (Dentistes Sans Frontières), die even tandsteen zou komen verwijderen.

Overigens schijnt de kersverse president van de Verenigde Staten van Amerika deze haai het Amerikaanse staatsburgerschap te willen aanbieden, of op zijn minst een “green card”, omdat het beest volledig past in de MAGA-campagne.

Erfhuisboeken Gouda 1638 – 1811

Vele jaren geleden heeft archiefmedewerker G. Schrijvers een uittreksel gemaakt uit de z.g. erfhuisboeken in het oud-rechterlijk archief van Gouda. Het betreft transcripties van de namen en sommige omschrijvingen in de “weekerfhuizen” die in deze registers zijn beschreven. De transcripties zijn nu gestandaardiseerd en digitaal toegankelijk gemaakt.

Naar de toegang »

Fluistermethode per computer redt stemmen tellen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017

In De Volkskrant las ik de suggestie om met een menselijke keten vanuit alle stembureaus de getelde stemmen fluisterend door te geven aan de Kiesraad.
Op die manier zou toch nog de (voorlopige) uitslag op 15 maart voor 24.00 uur beschikbaar kunnen zijn.
En zo zouden Poetins hackers op hun neus kijken; het aloude rode potlood en de menselijke stem zouden hen te slim af zijn.
Een bezwaar van deze methode werd ook genoemd: er zou wel eens een in Nederland woonachtige Rus zich onder de behulpzame vrijwilligers kunnen mengen en daardoor de goede verstaanbaarheid verstoren, met een onjuiste uitslag tot gevolg.

Het is bekend dat onze ministers en volksvertegenwoordigers een grondige afkeer hebben van het gebruik van computers op terreinen waarvoor deze uitermate geschikt zijn: snel en feilloos rekenwerk. Kortom bij verkiezingen.

Met het rode potlood op papier stemmen, hoera! Handmatig tellen daarna, geweldig!
En dan: hoe krijg je die tellingen “ongehackt” in Den Haag?
Gebruik in elk stembureau een “standalone” computer (d.w.z. los van netwerk en internet), en vul een spreadsheet met de tellingen.
Maak voor alle zekerheid wat extra backups en prints voor controle achteraf.
Verzamel in het gemeentehuis op een “standalone” computer (d.w.z. los van netwerk en internet) de uitslagen van alle stembureaus (b.v. per koerier) in een spreadsheet.
Houd in elke gemeente een geheim, eenmalig te gebruiken internetadres (URL) ter beschikking en activeer een geprepareerde eenmalige website zodra het spreadsheet met de totaaltelling van de gemeente beschikbaar is. Daarop kan alleen (kort) worden ingelogd vanuit de provinciehoofdstad. Verzamel zo per provincie de spreadsheets met tellingen.
Geef de totalen op dezelfde manier door naar Den Haag.
Kortom: de fluistermethode, maar dan met behulp van computers.

PS,
Maak van woensdag 15 maart geen gehacktdag!