LET OP: er wordt steeds een willekeurige periode gezocht. Klik op <F5> om de zoekopdracht te vernieuwen.

Voorbeeld van een zoekvraag: zoek alle inv.nrs. tussen 1350 en 1370 (uit een negental archieven in het Streekarchief Midden Holland te Gouda)

4 records gevonden
GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 681
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.r Molens
omschrijving: Akte, waarbij Jan van Beaumont de stad Gouda het recht van de wind en twee windmolens verkoopt, 1353. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 11


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 356
rubriek: 04 Verhouding tot de landsheer en de Staten van Holland
04.a Privileges
omschrijving: Akte waarbij graaf Jan van Beaumont de vererving van goederen van bastaarden regelt, 27 juli 1354. -- 1 charter (zegel)
Nadere toegang: regest nr. 12


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2858-2860
rubriek:
20 Geschillen
omschrijving: Stukken betreffende de geweldpleging door enige poorters van Gouda in Sluipwijk bedreven, 1357 en 1358. -- 3 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 966
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.x Leningen (van derden)
omschrijving: Akte van indemniteit gegeven door Jan van Blois, 1367. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 20