LET OP: er wordt steeds een willekeurige periode gezocht. Klik op <F5> om de zoekopdracht te vernieuwen.

Voorbeeld van een zoekvraag: zoek alle inv.nrs. tussen 1564 en 1595 (uit een negental archieven in het Streekarchief Midden Holland te Gouda)

125 records gevonden
GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2681
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.o Winning en vervoer van turf
omschrijving: Stukken van een proces tussen Gouda en Moordrecht over het stoppen van het verlaat in de Jonkerskade onder Moordrecht, 1564. -- 1 dossier
Hierdoor werd de verscheping van turf naar Gouda verhinderd.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2823
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Contracten van verpachting van de inkomsten van de kosterij en het belichten van begrafenissen in de St. Janskerk, 1564. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 518
rubriek:
09 Bevolking, verkiezingen, burgerlijke stand
omschrijving: Authentiek uittreksel uit het doopboek van de St. Janskerk te Gouda betreffende de doop van Beatris, dochter van Leenaert Meesz en Lysbeth Feyssen, wonende in Broek bij Gouda, op 8 augustus 1564, 1566. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1862
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.a Algemeen
omschrijving: Rekening van inkomsten en uitgaven van de ontvanger-generaal van de Staten van Holland mr. Aerndt Coebel van de imposten op wijn en bier (mei 1564 - april 1565), van de impost op de turf (1564), van de omslagen ten plattelande op de schildtalen en de morgengelden van de landen buiten de schildtalen en de landen onder de vrijheid of schoutambachten van de steden bij niet-poorters in gebruik (1564), afgehoord door de commissarissen van de Staten ter auditie van de rekeningen 26 juni 1568. Afschrift, z.d. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2811
rubriek:
18 Onderwijs, kunsten en wetenschappen
omschrijving: Contract van het stadsbestuur met de vier zonen van Willem Adriaensz om op bepaalde tijden met schalmeien te spelen, 1564, met kwitanties van 1568. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 875
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Stukken van een proces tussen de burgemeesters van Gouda en de erfgenamen van Wouter Thomasz mitsgaders Margriete Jansdr wegens de bostelkuipen tegen hun huizen op de hoek van de Peperstraat en de Veerstal, die het verkeer belemmeren, 1565. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 876
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Waarbrief van een oofttuin bij het verlaat buiten de Potterspoort, 1565. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 915
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte, waarbij de burgemeesters Bastiaen Rutgersz vergunnen om een deur te plaatsen in de westgevel van zijn huis in de Wijdstraat, 1565. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 420


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 934
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.09 Waddinxveen
omschrijving: Stukken van een proces tussen Gouda en de baljuw van Schieland over het heffen van tol door de stad op de Dorrekade onder Waddinxveen, 1565. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 939
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.10 Zevenhuizen
omschrijving: Stukken betreffende de landscheiding van Zevenhuizen, 1565 en z.d. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2486
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.j Wegen en kaden
omschrijving: Akte waarbij koning Filips toestaat om percelen te onteigenen voor de aanleg en verbetering van de wegen om de stad, 1565. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 418


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2687
rubriek: 14 Militaire zaken
14.a Schutterij
omschrijving: Vidimus van het bovengenoemde privilege, 1565. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2747
rubriek: 15 Politie, openbare orde, openbare veiligheid
15.a Toezicht op de bevolking, politie en klapwaak
omschrijving: Akten waarbij het Hof van Holland het stadsbestuur machtigt om de ingezetenen te dwingen tot het verrichten van wachtdiensten, 1565 en 1567. -- 2 stukken
Nadere toegang: regest nrs. 423 en 433


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 504
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.g Stadsdienaren
omschrijving: Stukken van een proces tussen de schout en burgemeesters van Gouda en Adriaan Heynricxsz, olieslager, wegens belediging van de bode met de roede Dirck Willemsz, 1566. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 677
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.q Visrechten
omschrijving: Akte van erfpacht van de visserij in de sluis naast het slot, 1566. -- 1 charter
Zie ook inv.nr. 683
Nadere toegang: regest nr. 428


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 723
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.2 Broek, Thuyl, 't Weegje en Broekhuizen
omschrijving: Stukken van een proces van Jan Heindrixs c.s. te Broek en Thuyl en de burgemeesters van Gouda contra de baljuw van Schieland over de jurisdictie van Gouda in Broek en Thuyl, 1566. -- 1 dossier, 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 425


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 892
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten, waarbij Feye Jan Feysz en Jan Willemsz beloven de beschoeiing van de gracht voor hun erven buiten de Tiendewegspoort te zullen onderhouden, 1566. -- 2 stukken
Nadere toegang: regest nrs. 429 en 430


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2409
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.e Scheepvaart
omschrijving: Stukken betreffende de scheepvaart naar de Oostzee, 1566 en 1567. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2477
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.h Sluizen en bruggen
omschrijving: Stukken betreffende de vaart door de sluis te Gouda, 1566 - 1569 en z.d. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2519
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.k Schuit- en wagenveren
omschrijving: Stukken betreffende een geschil tussen Goudse en Dordtse schippers over het vervoer van personen, 1567. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2682
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.o Winning en vervoer van turf
omschrijving: Stukken van een proces tussen de tollenaar van Gouda en Nieuwkoop, Zevenhoven en Noorden over het vervoer van turf door de Goejanverwellesluis, 1567 en z.d. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2906
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.c Rijnland
omschrijving: Stukken betreffende een geschil met Reeuwijk over de Reeuwijkse watering, 1567. -- 1 dossier
Nadere toegang: regest nr. 435


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3545
rubriek: 22 Landszaken
22.b Staten van Holland en opvolgende besturen
omschrijving: Verzoekschrift van de Staten van Holland aan de Landvoogdes tot opheffing van het verbod om te vergaderen, met afwijzende apostille, 1567. Afschrift. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2676
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.o Winning en vervoer van turf
omschrijving: Attestaties betreffende de betaling van het lastgeld van turf, 1567 en 1568. Afschriften, z.d. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2405
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.e Scheepvaart
omschrijving: Stukken van processen tussen Gouda en Middelburg inzake de overlast de Goudse schippers aangedaan, 1567 - 1571, 1588 - 1590 en z.d. -- 1 pak en 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 811
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van erfpacht van een helding gelegen buiten Dijkspoort, voor de steeg naast de kapel van St. Olof, 1568. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 445


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 911
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Koopakte van de beterschap van een huis aan de Westhaven op de hoek van de Hoornsebrug, 1568. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk vergaan.)
Nadere toegang: regest nr. 441


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 916
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van verpachting van een plaats aan de IJsseldijk bij de Hanepraai, 1568. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2419
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.f Gecostumeerde binnenvaart
omschrijving: Akte waarbij de koning Filips II het verbod van de binnenlandse vaart buiten Gouda om bekrachtigt, 1568. -- 1 stuk
Nadere toegang: regest nr. 440


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2683
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.o Winning en vervoer van turf
omschrijving: Stukken betreffende de overeenkomst tussen Gouda en Schieland waarbij de burgemeesters van Gouda gemachtigd worden om de schepen waarmede clandestien turf wordt vervoerd, aan te houden, 1568. -- 1 dossier
Nadere toegang: regest nr. 438


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2440-2441
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.f Gecostumeerde binnenvaart
omschrijving: Stukken van een proces tussen Gouda en Woerden, Oudewater en Bodegraven over de scheepvaart door de Goejanverwellesluis, 1568 en 1569. -- 1 charter en 1 omslag
Zie ook inv.nr. 2419.
Nadere toegang: regest nr. 446


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2443-2444
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.f Gecostumeerde binnenvaart
omschrijving: Stukken van een geschil met Schoonhoven wegens de scheepvaart van Schoonhoven naar Amsterdam buiten Gouda om, 1568, 1569 en z.d. -- 2 pakken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2498
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.j Wegen en kaden
omschrijving: Stukken van een proces over de openbaarheid van de Middelburgse rijweg, 1568 en 1569. -- 2 charters
Nadere toegang: regest nrs. 444 en 448


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 328
rubriek:
02 Keuren, ordonnanties en publicaties
omschrijving: Aantekeningen betreffende de costumen die te Gouda in zwang zijn; concept, ca. 1568 - ca. 1590. -- 1 katern
Een afschrift in inv.nr. 331, fol. 126, is afgedrukt in "Rechtsbronnen der stad Gouda" ('s-Gravenhage 1917), blz. 657 vv.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2501
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.j Wegen en kaden
omschrijving: Akte waarbij Stephana van Rossum, abdis van Rijnsburg, aan de burgemeesters van Gouda toestemming geeft om de bomen op de Reyerskoperdijk tussen de Claes Meusz's brug en de Boskoperbrug te doen omhakken, met bijlagen, 1570. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2773
rubriek:
17 Armenzorg
omschrijving: Bewijs van ontvangst door de Heiligegeestmeesters van twee lasten roggemeel, 1570. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2824
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Stukken van een proces tussen de kerkmeesters van de St. Janskerk te Gouda en de beheerders van de nalatenschap van Marritge Geerlofsdr, 1570. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2481
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.h Sluizen en bruggen
omschrijving: Akte waarbij Jan Aertsz, wonende bij de Gouwsluis, zich verbindt tot het onderhoud van de Gouwekade op zijn land bij die sluis, 1571. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 453


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 965
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.x Leningen (van derden)
omschrijving: Akte, waarbij het Hof van Holland het besluit om de defensie van Gouda te financieren door een gedwongen lening en bijdragen van de poorters goedkeurt, 1572. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 454


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2712
rubriek: 14 Militaire zaken
14.c Landsverdediging
omschrijving: Rekening van inkomsten en uitgaven van de secretaris van Gouda ten behoeve van 's lands defensie in 1572. -- 1 katern
Gesloten door de burgemeesters 2 mei 1573.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2722
rubriek: 14 Militaire zaken
14.d Garnizoen
omschrijving: Bekendmaking van de stadhouder tegen het molesteren van rooms-katholieken door de troepen, 23 augustus 1572. Afschrift. -- 1 stuk
Te Gouda gepubliceerd 8 september 1572.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2827
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Akte waarbij de pastoor Cornelis Schoonhoven en de kapelaan Dirck Cornelisz de Bruyn ten overstaan van de burgemeesters en schepenen van Gouda verklaren tijdens de kerstdagen niet te zullen prediken, 23 en 24 december 1572. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2318
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.n Diversen
omschrijving: Rekening van de ontvangsten van de ontvanger van de impost op de turf te Gouda over het tijdvak 24 augustus 1572 - april 1573. -- 1 deel
Afgehoord door gedeputeerden van de Staten van Holland 20 januari 1576.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 558
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.b Accijnzen
omschrijving: Stukken van een proces tussen de burgemeesters van Gouda en de pachters van de azijn-, zout-, zeep- en lakenaccijns van het jaar 1572 over de vermindering van de pachtsom, 1574. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 1818-1819
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.z Stadsrekeningen en de bijlagen daarvan
omschrijving: Rekening van inkomsten en uitgaven door de burgemeesters ten behoeve van de oorlogsvoering, 21 juni 1572 - 1574. -- 2 katerns


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2319
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.n Diversen
omschrijving: Gaderboek van de licenten, april - 2 mei 1574. -- 1 deel


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2411
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.e Scheepvaart
omschrijving: Akte waarbij de burgemeesters van Schoonhoven de schippers van Gouda die komende van de beneden-Maas de Lek opvaren, vrije doorvaart door Schoonhoven en omgeving garanderen, 1574. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2713
rubriek: 14 Militaire zaken
14.c Landsverdediging
omschrijving: Publicatie van de gouverneur van Gouda en Oudewater dat hij de ingezetenen van Zwammerdam onder zijn bescherming neemt, 1574. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2723
rubriek: 14 Militaire zaken
14.d Garnizoen
omschrijving: Kwitanties wegens de betaling van leveranties aan het garnizoen, 1574. -- 1 lias


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 690-691
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.t Geannoteerde en geconfiskeerde goederen
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de administrateur van de in pandschap ontvangen goederen Gerrit Cornelisz de Lange wegens aflossing van panden over de jaren 1574 - 1580. -- 2 katerns
Afgehoord door gecommitteerden van de vroedschap.
Nadere toegang: NT 189


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 475
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Tarief van de scherprechter, vastgesteld 11 februari 1575. Authentiek uittreksel uit het 1e Memoriaalboek van de Rekenkamer van Holland, z.d. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 688
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.t Geannoteerde en geconfiskeerde goederen
omschrijving: Legger van de ontvangsten uit de geannoteerde goederen in het ressort van Gouda, 1575. -- 1 deel
Onvolledig.
Nadere toegang: NT 189


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1942
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.d 200e en 100e penning van het vermogen
omschrijving: Kwitanties afgegeven aan de collecteurs van de 100e penning, 1575. -- 5 stukken
Zeer beschadigd


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2706
rubriek: 14 Militaire zaken
14.b Plaatselijke verdediging
omschrijving: Akte waarbij prins Willem van Oranje de burgemeesters van Gouda toestemming geeft om een bolwerk bij het slot aan te leggen, 1575. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1863
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.a Algemeen
omschrijving: Rekening van inkomsten en uitgaven van de burgemeesters van Gouda wegens de contributiŽn in de omslagen voor het gemene land, 1575 - 1576. Minuut, z.d. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2911
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.d Woerden
omschrijving: Uittreksel uit een resolutie van de Staten van Holland waarbij de burgemeesters van Gouda worden gemachtigd om op 's lands kosten de Goejanverwellesluis, die bij het ontzet van Leiden en Woerden beschadigd was, te herstellen, 1576. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 689
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.t Geannoteerde en geconfiskeerde goederen
omschrijving: Bijlagen van de rekening van ontvangsten en uitgaven van de administrateur van de in pandschap ontvangen goederen Wijnandt Jaspersz, 1576 - 1578. -- 1 lias
Nadere toegang: NT 189


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2746
rubriek: 15 Politie, openbare orde, openbare veiligheid
15.a Toezicht op de bevolking, politie en klapwaak
omschrijving: Akte waarbij prins Willem van Oranje, stadhouder enz., bepaalt dat niemand Gouda mag verlaten zonder toestemming van de burgemeesters, 1577. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2828
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Stukken van een geschil van de stad Gouda met de dekens van het St. Paulusgilde, ook genaamd St. Rochusgilde, wegens de overgifte van de eigendomsbewijzen van het gilde, 1577. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 687
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.t Geannoteerde en geconfiskeerde goederen
omschrijving: Brief van Wilhelm van Horssen, priester van de St. Nicolauskerk te Utrecht aan de burgemeesters van Gouda betreffende het archief van het St. Catharinaklooster, 1578. -- 1 stuk
Zeer beschadigd.
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren!


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2673
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.o Winning en vervoer van turf
omschrijving: Vonnis van het Hof van Holland in het proces tussen Cornelis Gerritsz de Lange, poorter van Gouda, c.s., en de stad Gouda enerzijds, en Jan Claesz van Alphen, schout van Zevenhuizen, over de aanslag van het land van eerstgenoemde in de omslag van 1578. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3556
rubriek: 22 Landszaken
22.b Staten van Holland en opvolgende besturen
omschrijving: Aantekening van de pillegift van 2000 £ per jaar door de staten van Holland en Zeeland aan de jongste dochter van stadhouder Willem van Oranje, 1578. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 1121-1123
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.y Beden en andere bijdragen aan de gewestelijke financiŽn
omschrijving: Rekeningen van Bruyn Woutersz Verdoes, gecommitteerde terzake van de bijdragen van Gouda aan de gemene zaak, voor de jaren 1578 - 1594. -- 3 delen
Afgehoord door gecommitteerden.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 470
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Akte waarbij Jhr. Adriaan van Swieten, baljuw en schout van Gouda, voor de duur van zijn leven de schoutambten van Gouda, Bloemendaal en Gouderak aan de stad verpacht, 1579. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2418
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.f Gecostumeerde binnenvaart
omschrijving: Vidimus van de bovengenoemde akte, 1579. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2873
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.b Schieland
omschrijving: Vidimus van een akte waarbij Filips, koning van CastiliŽ, de steden Gouda, Rotterdam en Schiedam machtigt tot het zenden van twee afgevaardigden voor het afhoren van de rekening en het vaststellen van de omslag van Schieland, 1580. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4225
rubriek: 22 Landszaken
22.b Staten van Holland en opvolgende besturen
omschrijving: Brieven van het stadsbestuur aan de afgevaardigden van Gouda in de staten van Holland, uittreksels uit de "vroedschapsboeken" (besluiten van de vroedschap) inzake de "punten van beschrijving" en akten van lastgeving, 1580 - 1589. -- 1 omslag
Over de periode 1590 - 1599 ontbreken dergelijke stukken.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2383
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.e Scheepvaart
omschrijving: Akte waarbij de burgemeesters van Amsterdam en Gouda een verordening op de schuitvoerders tussen beide steden vaststellen, 1581. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3557
rubriek: 22 Landszaken
22.b Staten van Holland en opvolgende besturen
omschrijving: Uittreksel uit de resoluties van de staten van Holland betreffende de voorkoming van scheuring door onderlinge geschillen, 1581. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 701-703
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.t Geannoteerde en geconfiskeerde goederen
omschrijving: Stukken van een proces tussen de burgemeesters van Gouda en de erfgenamen van Geertruyt Vroessen over de geconfiskeerde goederen van haar en Jan Pietersz Korver, 1581 - 1587 en z.d. -- 3 charters en 2 pakken
Zie ook inv.nr. 430.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2395
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.e Scheepvaart
omschrijving: Stukken van een proces tussen de burgemeesters van Gouda en de tollenaar van Arnemuiden, 1581 - 1589. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2665
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.n Bierbrouwerij
omschrijving: Akte waarbij de schepenen van de keur van Gent last geven om de heffing van vijf groten per ton Gouds bier te staken, 1582. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2869
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.b Schieland
omschrijving: Akte waarbij de Staten van Holland en de baljuw en hoogheemraden van Schieland beslissen dat de rekening van Moordrecht in het vervolg te Gouda moet worden gedaan, 1582. -- 1 charter
Zwaar beschadigd.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2371
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.c Tollen
omschrijving: Stukken betreffende de tol te Arnemuiden, 1582, 1584 en z.d. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2764
rubriek: 15 Politie, openbare orde, openbare veiligheid
15.c Toezicht op de voedingsmiddelen
omschrijving: Stukken van een proces tussen de procureur-generaal van het Hof van Holland en de burgemeesters en schepenen van Gouda wegens een overtreding van het verbod van voorkoop van levensmiddelen, 1583 en 1584. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2912
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.d Woerden
omschrijving: Stukken van een proces van Waarder, Hekendorp, het Zuideinde en de Weipoort van Bodegraven, de Langeweide en Gouda met Woerden en Oudewater over het peil van de Dubbele Wierikke, 1583 en 1584. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4278
rubriek: 14 Militaire zaken
14.c Landsverdediging
omschrijving: Stukken betreffende (de financiering van) de defensie van Bergen op Zoom, 1583 - 1584; gedeeltelijk afschriften. -- 6 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 791
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.6 Vrije Hoeve
omschrijving: Stukken van een proces van de burgemeesters van Gouda als ambachtsheren van Stein met de heer van de Vrije Hoeve over de jurisdictie van een stuk land aldaar, 1583 en 1588. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 863
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van erfpacht van een erf aan de Nieuwe Veerstal naast het slot, tussen Minderbroederserf en bolwerk, 1584. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 818
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten van erfpacht van gebouwen en erven van het klooster van St. Marie aan de Gouwe, 1584 - 1586. -- 12 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 834
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten van erfpacht van gebouwen en erven van het St. Agnietenklooster aan de Kleiweg, 1584 - 1589. -- 9 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 921
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.04 Bloemendaal
omschrijving: Akte van erfpacht van 7 1/2 morgen land tussen de Kleiweg en de Omloopkade in Bloemendaal, afkomstig van het St. Agnietenklooster, 1586. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 928
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.08 Land van Stein
omschrijving: Akten van erfpacht van land in de Willens in het land van Stein afkomstig van het St. Margaretaklooster te Gouda, 1586. -- 2 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 1107-(1107)
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.x Leningen (van derden)
omschrijving: Rekening van inkomsten en uitgaven van de tresoriers van Gouda wegens de renten in de jaren 1584 en 1585 ten laste van de stad verkocht, 1586. -- 2 delen


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2489
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.j Wegen en kaden
omschrijving: Stukken betreffende het gebruik van het rijpad over het land van Pieter Heyndricxz. bˇ de Hoge Rijndijk onder Alfen, 1587 en z.d. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2490
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.j Wegen en kaden
omschrijving: Akte van transport van twee morgen land aan de Groeneweg onder Alfen, 1587. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2724
rubriek: 14 Militaire zaken
14.d Garnizoen
omschrijving: Rekening van inkomsten en uitgaven van de fouriers van de burgemeesters van Gouda wegens levering van vivres en munitie aan de troepen in 1587, met bijlagen. -- 1 omslag
Gesloten door de burgemeesters 1589 februari 24


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2829
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Stukken van een proces tussen de kerkmeesters van de St. -Janskerk te Gouda en de koster Maerten Zijvertsz, 1587. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3558
rubriek: 22 Landszaken
22.b Staten van Holland en opvolgende besturen
omschrijving: Uittreksel uit de resoluties van de staten van Holland betreffende de beŽediging van predikanten en ingezetenen, 1587. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3559
rubriek: 22 Landszaken
22.b Staten van Holland en opvolgende besturen
omschrijving: Uittreksel uit de resoluties van de staten van Holland betreffende de rechtspraak over soldaten, 1587. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2384-2386
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.e Scheepvaart
omschrijving: Stukken van een proces tussen Gouda en Amsterdam over het laden van Goudse schippers te Amsterdam, 1587 en 1588. -- 3 pakken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 692-699
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.t Geannoteerde en geconfiskeerde goederen
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de administrateur van de in pandschap ontvangen goederen Gerrit Cornelisz de Lange, 1587 - 1592. -- 8 katerns
Afgehoord door gecommitteerden van de vroedschap.
Nadere toegang: NT 189


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 887
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten van erfpacht van gebouwen en erven van het St. Margaretaklooster aan de Spieringstraat, 1587 - 1592. -- 16 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 430
rubriek: 05 Verhouding tot verschillende autoriteiten, instellingen en steden
05.c Steden
omschrijving: Stukken van een proces tussen de kerkmeesters van Gouda en Jan Pietersz Korver c.s. te Leiden over het recht van exue, 1588. -- 1 dossier
Zie ook inv.nr. 701.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 700
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.t Geannoteerde en geconfiskeerde goederen
omschrijving: Akte, waarbij Joachim Hocker, bezitter van een benefice in de kerk van St. Petrus en St. Andreas in Bustorp bij Paderborn, Johan Ridder machtigt om enige achterstallige inkomsten uit 4 morgen land in de Snelrewaard van de steden Rotterdam, Delft en Gouda in te vorderen, 1588. Authentiek afschrift van 1588. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1864
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.a Algemeen
omschrijving: Rekening van de inkomsten en uitgaven van Ghijsbert Zas Jansz, ontvanger van de kapitale quotisatie toegestaan door de vroedschap op 20 augustus 1588. Met bevelschrift aan Zas en erdoes om deze gelden te verantwoorden. -- 1 katern en 1 stuk
Gecontroleerd door de gecommitteerden tot het afhoren van deze rekening 6 juni 1591.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2491
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.j Wegen en kaden
omschrijving: Koopakte en akte van transport van twee morgen land aan de Groeneweg onder Alfen, 1588. -- 2 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1865
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.a Algemeen
omschrijving: Bijlagen van voornoemde rekening, 1588 en 1589. -- 1 lias
Hierbij een kohier geformeerd 1588 december 1


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 918
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.03 Benthuizen
omschrijving: Contract met de heer van Benthuizen betreffende de Hildam aldaar, met bijlagen, 1589. -- 1 omslag
Nadere toegang: regest nrs. 41, 170, 171, 216, 219 - 221


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 922
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.04 Bloemendaal
omschrijving: Akte van erfpacht van 5 morgen land tussen de Kleiweg en de Ommeloopskade in Bloemendaal, afkomstig van een klooster, 1589. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2830
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Akte van indemniteit terzake van een lening ten bate van de restauratie van de St. Janskerk bezegeld door de stad Gouda, 1589. -- 1 charter
Zie ook inv.nr. 606


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 477
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Stukken betreffende een vordering van de stad op de baljuw Jhr. Adriaan van Swieten, 1590. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 606
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.f Overige belastingen en retributies
omschrijving: Kohier en gaderboek van de 50e penning over de huizen en molens, mei 1590. -- 1 deel
Deze heffing ten bate van 's lands financiŽn werd bij besluit van de vroedschap van 15 mei 1590 verdubbeld voor de restauratie van de St. Janskerk.
Bevat:
Moderne inhoudsopgave.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 854
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten van erfpacht van huizen en erven van het Clarissenconvent aan de Nieuwehaven, 1590. -- 7 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 901
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte, waarbij de eigenaars van de windmolen bij de Sluistoren aan de Vest beloven de brug bij de molen te zullen onderhouden, 1590. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 929
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.08 Land van Stein
omschrijving: Akte van erfpacht van land in het land van Stein afkomstig van een klooster te Gouda, 1590. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1912
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Kohier van de derde penning van de huishuur van vermogende personen die niet zijn aangeslagen in de 50e penning van de huizen, 1590. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3560
rubriek: 22 Landszaken
22.b Staten van Holland en opvolgende besturen
omschrijving: Bewijs van ontvangst door de registermeester van Holland van de stukken van de staten van Holland in de toren van het slot te Gouda, 1590. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2913-2914
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.d Woerden
omschrijving: Stukken van een proces van het Westeinde van Waarder, het Zuideinde en de Weipoort van Bodegraven en de Langeweide met het grootwaterschap Woerden en de steden Woerden en Oudewater over het peil van de Dubbele Wierikke, 1590 en 1591. -- 1 band en 1 pak


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4227
rubriek:
16 Gezondheidszorg
omschrijving: Voorwaarden waarop mr. Ewout Gerritsz genegen is in dienst te blijven als stadschirurgijn; met beschikking van burgemeesters in de marge, 1591. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2579
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Stukken van een proces tussen de steden Gouda en Zierikzee betreffende de toelating van Goudse schoenmakers tot de jaarmarkten van Zierikzee, 1591 en 1592. -- 1 pak


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 799
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een huis op het terrein van de voormalige St. Anthoniskapel, 1593. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 844
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten van transport van huizen en erven in het tracť van de Lange Geuzenstraat, met een bijlage, 1593. -- 4 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 855
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten waarbij renten zijn gevestigd op erven afkomstig van het Clarissenconvent aan de Nieuwehaven, 1593. -- 3 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 856
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een huis aan de Nieuwehaven, afkomstig van het Clarissenconvent, 1593. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2457
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.g Aanleg en onderhoud van waterwegen
omschrijving: Stukken betreffende het verzet van Gouda en anderen tegen het plan van Rotterdam om de Maas te vernauwen, 1593 en 1594. -- 1 dossier
Zie ac 54 kaarten 2224 D1.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 471
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Akte van aanstelling van Dirck Pietersz tot baljuw en schout van Gouda, Bloemendaal en Gouderak, 1594. Afschrift, z.d. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 902
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Koopakte van het erf van de voormalige nieuwe of kolveniersdoelen bij de Vest, 1594. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2502
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.j Wegen en kaden
omschrijving: Akte waarbij de abdis van Rijnsburg zich verbindt om de weg vroeger genaamd Kostverloren en nu Vrouwenweg onder Stompwijk achter de Leidschendam te onderhouden en de gedeputeerden van Gouda ter dagvaart vrij te stellen van tolgeld, 1594. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 857
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten van erfpacht van gebouwen en erven van de Onze Lieve Vrouwekapel aan de Nieuwehaven, 1589 - 1595. -- 8 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 930
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.08 Land van Stein
omschrijving: Akte, waarbij het stadsbestuur van Gouda een viertel land in het land van Stein verkoopt, 1595. -- 1 charter


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 112
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Dirck Ariensz, getrouwd met Aeltgen Jan Woutersdr, 1578; met dorsale aantekening, z.d. -- 1 charter (met zegel)
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Aangetast door vocht, waardoor enig tekstverlies.)


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1070
rubriek: 3 Commissie-archieven inzake gemene middelen
3.1 Archief van gecommitteerde schepenen
Verhoren voor gecommitteerde schepenen, 21 september 1595 - 19 december 1595. -- 1 lias


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1212
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.2 Strafzaken
Authentiek uittreksel uit de tweede bekentenis van Joost Pietersz van Antwerpen alias Denmarcken, wegens roofmoord op last van welgeboren mannen van Rijnland geŽxecuteerd te Leiden, 1589 juli (aug.). Met bijlage. -- 2 stukken
Beschadigd.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1050
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.3 Civiele zaken
2.2.3.2 Civiele niet-contentieuse zaken
Register van verschillende akten, vooral op visitaties en "beledingen" betrekking hebbende, 2 maart 1585 - 12 maart 1590. -- 1 katern
Bij dreigende of slechts mogelijke geschillen tussen buren over het onderhoud van gemeenschappelijke muren en dergelijke, kon de belanghebbende persoon de zaak in kwestie door twee schepenen doen opnemen en door hen een akte laten opmaken van de bestaande toestand. Ook ten opzichte van andere zaken, bijvoorbeeld onvoldoende arbeid van werklieden, verwaarlozing van een huis van de zijde van huurder of verhuurder, kon men dergelijke akten laten opmaken. Alle akten van die aard noemde men akten van beleding. Voorts bevat dit register nog allerlei akten betreffende presentaties, eveneens opgemaakt na persoonlijk bezoek van twee schepenen. Een vervolg op dit register vindt men in inv.nrs. 1052, 1053 en 1051. Het register bevat ook beslagen!