LET OP: er wordt steeds een willekeurige periode gezocht. Klik op <F5> om de zoekopdracht te vernieuwen.

Voorbeeld van een zoekvraag: zoek alle inv.nrs. tussen 1591 en 1618 (uit een negental archieven in het Streekarchief Midden Holland te Gouda)

134 records gevonden
GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4227
rubriek:
16 Gezondheidszorg
omschrijving: Voorwaarden waarop mr. Ewout Gerritsz genegen is in dienst te blijven als stadschirurgijn; met beschikking van burgemeesters in de marge, 1591. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2579
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Stukken van een proces tussen de steden Gouda en Zierikzee betreffende de toelating van Goudse schoenmakers tot de jaarmarkten van Zierikzee, 1591 en 1592. -- 1 pak


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 816
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van erfpacht en akte van een rente gevestigd op het erf aan de Fluwelensingel, waarop het huis van de Raammeester gestaan heeft, 1592 en 1617. -- 2 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 799
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een huis op het terrein van de voormalige St. Anthoniskapel, 1593. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 844
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten van transport van huizen en erven in het tracť van de Lange Geuzenstraat, met een bijlage, 1593. -- 4 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 855
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten waarbij renten zijn gevestigd op erven afkomstig van het Clarissenconvent aan de Nieuwehaven, 1593. -- 3 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 856
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een huis aan de Nieuwehaven, afkomstig van het Clarissenconvent, 1593. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2457
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.g Aanleg en onderhoud van waterwegen
omschrijving: Stukken betreffende het verzet van Gouda en anderen tegen het plan van Rotterdam om de Maas te vernauwen, 1593 en 1594. -- 1 dossier
Zie ac 54 kaarten 2224 D1.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 3708-3715
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.04 Archief van de ontvanger van de gemenelandsmiddelen in het kwartier van Gouda
omschrijving: Gaderboeken van de verpachte gemenelandsmiddelen, 1593 - 1606. -- 8 delen


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 471
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Akte van aanstelling van Dirck Pietersz tot baljuw en schout van Gouda, Bloemendaal en Gouderak, 1594. Afschrift, z.d. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 902
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Koopakte van het erf van de voormalige nieuwe of kolveniersdoelen bij de Vest, 1594. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2502
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.j Wegen en kaden
omschrijving: Akte waarbij de abdis van Rijnsburg zich verbindt om de weg vroeger genaamd Kostverloren en nu Vrouwenweg onder Stompwijk achter de Leidschendam te onderhouden en de gedeputeerden van Gouda ter dagvaart vrij te stellen van tolgeld, 1594. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3593
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.01 Archief van de secretaris van de burgemeesters
omschrijving: Modellen en afschriften van akten, en andere stukken, 1594 - 1609 en z.d. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2448
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.g Aanleg en onderhoud van waterwegen
omschrijving: Stukken betreffende plannen voor de uitdieping van de IJssel, 1594 - 1617. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 857
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten van erfpacht van gebouwen en erven van de Onze Lieve Vrouwekapel aan de Nieuwehaven, 1589 - 1595. -- 8 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 930
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.08 Land van Stein
omschrijving: Akte, waarbij het stadsbestuur van Gouda een viertel land in het land van Stein verkoopt, 1595. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2601
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.m Lakennijveheid
omschrijving: Leidse keuren betreffende de lakennijverheid, 1595 - 1601. Afschriften. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4157
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.3 Ambachtsheerlijkheid Nieuwerkerk a/d IJssel
omschrijving: Stukken betreffende het pondgeld, 1596 en z.d. -- 3 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2500
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.j Wegen en kaden
omschrijving: Stukken van een geschil tussen Gouda en Reeuwijk over de openbaarheid en het onderhoud van de Uitweg tussen Oud-Reeuwijk en Oud-Bodegraven, 1596 - 1598. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 436
rubriek: 05 Verhouding tot verschillende autoriteiten, instellingen en steden
05.c Steden
omschrijving: Akte van vrijwaring voor de verplichtingen die de stad Gouda jegens de stad Danzig op zich heeft genomen ten behoeve van de erfgenamen van een kind van Dirk Cornelisz Vlack aldaar, 1597. -- 1 charter (2 zegels)


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 3716-3717
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.04 Archief van de ontvanger van de gemenelandsmiddelen in het kwartier van Gouda
omschrijving: Registers van ontvangen muntspeciŽn, 1597 - 1604 (hiaten). -- 2 delen


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 840
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een huis aan de zuidzijde van de Korte Geuzenstraat, 1598. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 888
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van erfpacht van een erf van het Minderbroedersklooster aan de Spieringstraat, 1598. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 731
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.2 Broek, Thuyl, 't Weegje en Broekhuizen
omschrijving: Stukken van een proces van enige ingelanden van Moordrecht en de burgemeesters van Gouda met de schout van Moordrecht over het pondgeld, 1598 en 1599. -- 1 pak, 2 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 617
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.h Waag en makelaardij
omschrijving: Akten van verpachting van de waag aan particulieren, 1598 en 1601. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1943
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.d 200e en 100e penning van het vermogen
omschrijving: Instructie voor de commissarissen belast met het opmaken van het kohier voor de kapitale lening van de 200e penning van het vermogen, 1599. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2382
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.d Stapel- en Maasrecht van Dordrecht
omschrijving: Akte waarbij burgemeesters, schepenen, raden, oudraden, luiden van de acht dekens en de gemene nering van Dordrecht bepalen welke goederen gaande door de kil van Bonaventura vrij van stapelrecht zullen zijn, 1599. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2351
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.a Markten
omschrijving: Stukken betreffende de paardenmarkten te IJsselstein en in het land van Utrecht, 1599 en 1600. -- 3 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 866
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een schuur in de Nonnensteeg bij de Nieuwe vaart, 1601, met retroacta van 1599 en 1601. -- 3 charters
Aangekocht voor de stadsvolderij; verkocht in 1651.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1018
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.x Leningen (van derden)
omschrijving: Stukken betreffende de renten door Gouda ten behoeve van het land verkocht van 1599 - 1601. -- 1 omslag
Bevat leeftijden.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 858
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte waarbij Aef Adriaensdr, weduwe van Cornelis Dirxssz Reus, afstand doet van het recht van erfpacht van twee huisjes aan de Nieuwehaven afkomstig van de Onze Lieve Vrouwekapel, 1600. -- 1 charter
In hetzelfde jaar weer verkocht.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 859
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van twee huizen aan de Nieuwehaven afkomstig van het Clarissenconvent, 1600. -- 1 charter
Gecedeerd aan de stad wegens achterstallige renten.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 992
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.x Leningen (van derden)
omschrijving: Verzoekschrift van de burgemeesters van Gouda aan de gecommitteerde raden van de staten van Holland betreffende de restitutie van de renten ten laste van het land door de stad bezegeld; met apostille, 1600. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2551
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Verzoekschrift van de kalkdragers, 16e eeuw. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2816
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Memorie van de kerkrenten, 16e eeuw. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2817
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Rekening van inkomsten en uitgaven van het Jezusaltaar, 16e eeuw. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2818
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Lijst van ornamenten van het St. Joris- en St. Mathijsaltaar, 16e eeuw. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3566
rubriek:
23 Diversen
omschrijving: Juridisch advies aan de magistraat van Gouda in een proces tussen Floris van Assendelft, de heer van Goudriaan en Gerrit Visscher, Claes Florisz en Lysbet Floren, 16e eeuw. Authentiek afschrift, z.d. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3594
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.01 Archief van de secretaris van de burgemeesters
omschrijving: Rechtsgeleerde adviezen en formulieren, ca. 1600. -- 1 deeltje


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2289-2291
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.f Haardstedegeld
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de collecteur van het haardstedegeld over de jaren 1600,1604 en 1606, met bijlagen. -- 3 omslagen
Afgehoord door de burgemeesters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 824
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een huis aan de Groeneweg, uitmakende een gedeelte van het patershuis van het St. Catharinaklooster, 1601. -- 1 charter
Verkochtin 1608


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 830
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van verhuur van een lijnbaan tussen de Tiendewegspoort en de Doelenpoort (nu Houtmansplantsoen), 1601. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 835
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een huis aan de oostzijde van de Kleiweg, 1601. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 836
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Waarbrief van een huis aan de oostzijde van de Kleiweg bij de Kleiwegspoort, 1601. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 837
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een erf aan de oostzijde van de Kleiweg aan de vest, 1601. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 860
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een huis aan de zuidzijde van de Nieuwehaven, afkomstig van het Clarissenconvent, 1601. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2605
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.m Lakennijveheid
omschrijving: Stukken betreffende de maatregelen tot herstel van de nering van de saaien en greinen, 1601. -- 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 2604 en 2608


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2608
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.m Lakennijveheid
omschrijving: Bestek van de verbouwing van het koor van de St. Pauluskapel tot looihal, 1601. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2831
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Lijst van de renten die van 1601 - 1603 verkocht zijn voor het herstel van de toren van de St.-Janskerk, 1603. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 908
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte, waarbij de eigenaars van erven aan de zijl achter het Clarissenconvent zich tot het onderhoud daarvan verbinden, 1602. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 838
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten, waarbij een rente wordt gevestigd op erven aan de oostzijde van de Kleiweg, 1603. -- 2 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 879
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een huis aan de Raam, afkomstig van het Regulierenconvent, 1603. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 881
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van drie huizen in de Waagstraat bij de Regenboog, met bijlagen, 1603. -- 2 charters en 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 618
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.h Waag en makelaardij
omschrijving: Stukken betreffende de pacht van de waag door de stad, 1603 en 1604. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 472
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Akte waarbij de burgemeesters van Gouda twee oud-burgemeesters machtigen om Henrick Harmansz Herberts voor te dragen als baljuw en schout in plaats van Dirck Pietersz, 1604. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 882
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een huis achter de Waag, 1604. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2615
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.m Lakennijveheid
omschrijving: Bijlagen van de rekening van 1604 - 1608. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2613-2614
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.m Lakennijveheid
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de generaal van de saaien en greinen over 1604 - 1608 en 1610 - 1611. -- 2 katerns
"Voor de stadt". Gesloten door een commissie uit het stadsbestuur 5 en 29 juni 1612.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 478
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Verzoekschrift van de baljuw en schout alsmede de burgemeesters van Gouda aan de Staten van Holland om kwijtschelding van de pacht van het baljuwambt. Minuut, ca. 1605. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 559
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.b Accijnzen
omschrijving: Stuk van een proces tussen de burgemeesters van Gouda en Grietge Jacob Joestendr aldaar over de betaling van wijnaccijns, 1605. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 805
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een erf aan de Blekerssingel, verp. nr. 3380, 1675, met retroakte van 1605. -- 2 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 825
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten, waarbij een rente wordt gevestigd op huizen en erven van het St. Catharinaklooster aan de Groeneweg, 1593 - 1595 en 1605. -- 23 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 877
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van erfpacht van een boog aan de vest bij de Potterspoort, 1605. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4143
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.3 Ambachtsheerlijkheid Nieuwerkerk a/d IJssel
omschrijving: Instructie voor de schout, ambachtsbewaarders, schepenen en andere functionarissen, z.d. Authentiek afschrift van 1605. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 800
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten, waarbij een rente wordt gevestigd op huizen van het St. Agnietenklooster aan de St. Anthoniestraat, 1605 en 1606. -- 5 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1124
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.y Beden en andere bijdragen aan de gewestelijke financiŽn
omschrijving: Stukken van een proces voor de Hoge Raad tussen de stad Gouda en Jan Claesz van der Aa over de preferentie van hun vorderingen op de tresorier Bruyn Woutersz Verdoes, 1605 en 1606. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 709
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.1 Bloemendaal
omschrijving: Stukken betreffende de stichting van het Bloemendaalse verlaat, 1605 - 1613 en z.d. -- 1 dossier
Zie ac 54 kaarten 2223 D 3 en 4.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 619
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.h Waag en makelaardij
omschrijving: Akte van overdracht van de gewichten van de waag door de rentmeester van de grafelijkheidstol te Gouda, 1606. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 889
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte waarbij een rente wordt gevestigd op een erf van het Minderbroedersklooster in de Spieringstraat, 1606. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 408
rubriek: 05 Verhouding tot verschillende autoriteiten, instellingen en steden
05.c Steden
omschrijving: Verzoekschrift van de burgemeesters van Gouda aan het Hof van Holland over de dagvaarding van een poorter van Gouda door de baljuw van Schoonhoven en Haastrecht; met apostille, 1607. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 711
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.1 Bloemendaal
omschrijving: Akte van vrijwaring voor de kosten van de aanleg van de kade aan de westzijde van de Reeuwijkse watering ten Noorden van de Karnemelksloot, 1607. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 819
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten van erfpacht van het erf waarop de sacristie van de St. Joostkapel gestaan heeft, 1607. -- 2 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 846
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een erf naast de St. Joostkapel in de Lange Groenendaal, 1607. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2320
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.n Diversen
omschrijving: Rechtsgeleerd advies inzake de insolventie van de ontvanger van de gemenelandsmiddelen Kegelingh, 1607. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2907
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.c Rijnland
omschrijving: Akte van vrijwaring voor de kosten van het proces van Sluipwijk met Reeuwijk en Broekveld, waarin de stad Gouda zich gevoegd heeft, 1607. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 724-726
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.2 Broek, Thuyl, 't Weegje en Broekhuizen
omschrijving: Stukken van een proces tussen Broek, Thuyl en 't Weegje met Gouda enerzijds en Schieland anderzijds over het toezicht op de Goutkade, 1608 - 1615. -- 1 deel en 2 pakken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 890
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte, waarbij de erfgenamen van mr. Joos Bourgeois, pastoor van Gouda, afstand doen van hun aanspraken op de stad wegens het verhuren van het huis van de erflater in de Spieringstraat, met bijlagen, 1609 en 1610. -- 3 charters en 2 stukken
Nu Spieringstraat 85 / 87.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2674
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.o Winning en vervoer van turf
omschrijving: Akte waarbij Jhr. Hendrik van der Laen toestemming geeft tot het baggeren van veen uit land onder Benthorn, 1609. Notarieel afschrift van 1613. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2391-2392
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.e Scheepvaart
omschrijving: Stukken van een geschil met de stad Antwerpen over de belemmeringen door de Goudse schippers aldaar ondervonden, 1609 - 1614. -- 2 pakken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 560
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.b Accijnzen
omschrijving: Verzoekschrift van de burgemeesters van Gouda aan de Staten van Holland om een tapverbod binnen 1/4 mijl rond de stad, met apostille, 1610. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2503
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.j Wegen en kaden
omschrijving: Verzoekschrift van schout en ambachtsbewaarders van Zoetermeer aan de burgemeesters van Gouda om subsidie voor de verbetering van de Marcusweg in Wilsveen, 1610. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2806
rubriek:
18 Onderwijs, kunsten en wetenschappen
omschrijving: Verzoekschrift van Frans van Schooten te Leiden om te verkrijgen een aanstelling tot landmeter en vergunning voor de oprichting van een mathematische school, ca. 1610. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 620
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.h Waag en makelaardij
omschrijving: Declaratie van de kosten van reparatie van de waag in 1610 en 1611, z.d. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2359
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.c Tollen
omschrijving: Stukken betreffende een geschil met de prins de Ligne, heer van Wassenaar, over de grafelijkheidstol te Gouda, 1610 - 1616 en z.d. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 820
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een kade naast de voormalige kerk van het klooster van St. Marie aan de westzijde van de Gouwe, met retroakte, 1611. -- 1 charter en 1 stuk
Hierop werd een huis voor de turftonsters gebouwd


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 845
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een erf in de Lange Geuzenstraat, 1611. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2449
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.g Aanleg en onderhoud van waterwegen
omschrijving: Contracten met aangelanden van de IJssel tot verbetering van de bevaarbaarheid van die rivier, 1611. -- 1 pak
Zie collectie Hugo de Groot (Nat. Archief), suppl. nr. 4, fol. 68-122.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3567
rubriek:
23 Diversen
omschrijving: Lijst van de onroerende goederen en vorderingen van ingezetenen van Gouda in Vlaanderen resp. op ingezetenen van Vlaanderen, ca. 1611. -- 1 katern
Twee bladen ontbreken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3669
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Proces-verbaal van opmeting van de straten door de landmeter Hendrik Vos, 1611. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2761
rubriek: 15 Politie, openbare orde, openbare veiligheid
15.b Tuchthuis
omschrijving: Rekening van inkomsten en uitgaven van de regenten van het tuchthuis in 1611 en 1612. -- 1 deel
"Voor de stadt". Gesloten door gecommitteerden van het stadsbestuur op 20 november 1613. Gepubliceerd door A. Hallema in Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 1942 pp. 299-346.
Bevat:
Voorin en achterin uittreksels uit de resoluties van de vroedschap en de burgemeesters over de oprichting van het tuchthuis.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4218
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.b Accijnzen
omschrijving: Verklaring van de vinder van het tappersgilde en de pachter van de impost van de grote bieren te Haarlem ten behoeve van Pyeter Heyndricxz. uit Gouda, dat in Haarlem elk dertiende vat bier niet betaald wordt aan de brouwers en dat daarover ook geen gewestelijke impost of stedelijke accijns verschuldigd is, 1612 febr. 13; authentiek afschrift, 1611 april 8. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2450
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.g Aanleg en onderhoud van waterwegen
omschrijving: Register van de overeenkomsten met aangelanden van de IJssel tot verbetering van de bevaarbaarheid van die rivier, 1611 - 1613. -- 1 deel
Zie collectie Hugo de Groot (Nat. Archief), suppl. nr. 4, fol. 68-122.
Bevat:
- Een inhoudsopgave.
- Een index op de voornamen van de contractanten.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 812
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte, waarbij de eigenaar van een scheepstimmerwerf buiten Dijkspoort zich jegens de stad verbindt tot het onderhoud van de dijk ter plaatse, 1612. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 827
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van procuratie tot het transport van een erf van het Minderbroedersconvent, 1612. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 828
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een erf in de Hoefstraat, 1612. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 869
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte, waarbij de eigenaar van een huis aan de Oosthaven bij het voormalige kasteel het onderhoud van de zijl naast dat huis op zich neemt, 1612. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 893
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Aantekening betreffende de aankoop van land voor de stadsdroogplaats aan de Turfsingel, ca. 1612. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 909
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een erf in de Vijverstraat afkomstig van het Minderbroedersklooster, 1612. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 894
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Koopakte van een tuin bij de stadsdroogplaats, met bijlage, 1612 en 1613. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 850
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een tuin in de Lazarussteeg naast het huis van de leprozen genaamd de Wachter, nu de nieuwe Stadsherberg, 1614, met retroacta van 1612 en 1613. -- 2 charters en 1 stuk
Door de stad aangekocht voor het graven van een vaart naar het Moortse verlaat


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2435
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.f Gecostumeerde binnenvaart
omschrijving: Stukken betreffende de verwijding van de Schootbrug onder Zevenhoven, 1612 - 1614. -- 5 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 865
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten, waarbij een rente wordt gevestigd op erven in de Nieuwe Zak, afkomstig van het Minderbroedersklooster, 1612, 1613 en 1615. -- 5 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 798
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van erfpacht van de Alphense kade en watering tussen de Oude Gouwe en de IJssel, 1613. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 874
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een tuin aan de zuidzijde van de Papegaaisteeg naast de stadsdroogplaats, 1613. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2666
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.n Bierbrouwerij
omschrijving: Diverse stukken betreffende de brouwnering, 1613 en z.d. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2451
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.g Aanleg en onderhoud van waterwegen
omschrijving: Akte van aanstelling van Adriaen Pieters tot opzichter over het baggeren van klei in de IJssel, 1613 en 1614. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 870
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte, waarbij de eigenaar van een huis aan de Oosthaven zich verbindt om de stad een recognitie te betalen voor het hebben van een brug over het water van de Spieringstraat, 1614. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2393
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.e Scheepvaart
omschrijving: Contract tussen Gouda en Antwerpen betreffende de behandeling van de wederzijdse schippers, 1614. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2583
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Advies van de advocaten J. Vermeren en J. van Rosendael te 's-Gravenhage in het proces van de speldenmakers te Dordrecht tegen Pouwels Janssoon te Rotterdam betreffende het merk de Rode Laers, 8 november 1614. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 792
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.6 Vrije Hoeve
omschrijving: Stukken van een proces tussen de burgemeesters van Gouda als ambachtsheren van Stein en de heer van de Vrije Hoeve over zijn hoge jurisdictie, 1614 en 1615. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 813
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte, waarbij de eigenaar van een erf ten westen van de stadsdroogplaats belooft niets te planten of te bouwen wat de drogerij kan hinderen, met conceptvoorwaarden, 1615. -- 1 charter 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 864
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van erfpacht van de buitenvesten tussen de dijk en de kasteeltoren, 1615. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 868
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van verkoop van de stadsververij aan het Nonnenwater en een schuldbrief deswege (afgelost), 1615. -- 1 charter en 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2470
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.g Aanleg en onderhoud van waterwegen
omschrijving: Stukken betreffende de belemmering van de scheepvaart langs het land van Pieter Simonsz te Sluipwijk, 1615. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2506
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.j Wegen en kaden
omschrijving: Stukken betreffende de verbetering van de Tiendeweg in het land van Stein, 1615. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3590
rubriek:
25 Stukken waarvan het verband met het stadsarchief niet gebleken is
omschrijving: Stukken van een proces tussen Johan, heer van Schagen, en Nicolaas van Matenesse, heer van Hazerswoude, over de aflossing van een geldlening, 1615 en 1616. -- 2 stukken
In dorso de aantekening "diverse papieren"


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 821
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van een rente gevestigd op een huis aan de oostzijde van de Gouwe, 1616. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 822
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van een rente gevestigd op een huis aan de westzijde van de Gouwe, 1616. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 841
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte, waarbij Cornelis Aertsz, mastenmaker, zich verbindt om de duiker voor zijn erf in de kade van de Kromme Gouwe te onderhouden, 1616. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3600
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.01 Archief van de secretaris van de burgemeesters
omschrijving: Memorie omtrent het gebruik van het nieuwe stadszegel, 1616 -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 814
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Stukken van een proces tussen de burgemeesters van Gouda en mr. Gerrit Cincq, advocaat aldaar, over de geldigheid van de koop van een stuk land buiten de Dijkspoort, 1617. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3670
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Quoyer van de langte ende breete van de straten voor de huysen
Ca. mei 1617. -- 1 deel
Onvoltooid. Bestemming onbekend. Zie ook inv.nr. 596


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2908
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.c Rijnland
omschrijving: Stukken van een geschil met het hoogheemraadschap Rijnland over de doorgraving van de kade van de Reeuwijkse watering ten behoeve van de uitwatering van de polder Willens, 1617 en 1618. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2832
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Verzoekschrift van de leden van de dolerende kerk aan de magistraat tot het houden van vrije openbare eredienst, ca. 1618. -- 1 stuk
Hieraan gehecht twee ledenlijsten


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2833
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Lijsten van ouderlingen en diakenen van de dolerende kerk, ca. 1618. -- 2 stukken


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. --
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Jacob Brantsz, getrouwd met Oorichgen Ariensdr, 1600. -- 1 charter
Restauratieopdracht nov. 1993; ONTBREEKT 30-09-2002.


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 36
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Hobbe NN, 1606. -- 1 stuk


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 89
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Niet aan een boedel toe te delen papieren.
Akte van volmacht van Willem Henricksz, scheepmaker te Rotterdam, voor Geertgen Huygendr en Jacob Joosten, huistimmerman, beiden te Gouda, om een huis aan de Gouwe te verkopen, 9 maart 1599; afschrift, 8 januari 1600. -- 1 stuk


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 3
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN (NOORD- EN ZUID-) WADDINXVEEN
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.2 Boedelpapieren (overige nalatenschappen)
Adriaen(tgen) Chielen, 1599. -- 1 stuk


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 107
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN (NOORD- EN ZUID-) WADDINXVEEN
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Claes Jacob Jansz, getrouwd met Grietgen Pietersdr, 1599. -- 1 charter (met beschadigd zegel, voorzijde los van de staart)
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Aangetast door vocht, gescheurd.)


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nrs. 103-(129)
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN (NOORD- EN ZUID-) WADDINXVEEN
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Maerten Roeloffsz en zijn vrouw Inge Stevensdr, later getrouwd met Lenaert Dircksz, 1597, 1601, 1614. Met retroactum, 1596. -- 5 charters


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1224
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.3 Civiele zaken
2.2.3.2 Civiele niet-contentieuse zaken
Lijst van de in het openbaar verkochte (erfhuis)goederen van Lijsbet Claes, 1614 nov. -- 1 katern


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1070
rubriek: 3 Commissie-archieven inzake gemene middelen
3.1 Archief van gecommitteerde schepenen
Verhoren voor gecommitteerde schepenen, 21 september 1595 - 19 december 1595. -- 1 lias


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1235
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.3 Civiele zaken
2.2.3.2 Civiele niet-contentieuse zaken
Concept-beschikking van de magistraat van Jan Calff en Cornelis Huyghen, waarbij toestemming wordt verleend om de in hun verzoekschrift genoemde sommen in drie termijnen te betalen, mits via een akte van vrijwillige condempnatie, 13 juni 1604. -- 1 stuk
In dorso: "Dirck Willemsz syeckbesoucker".