LET OP: er wordt steeds een willekeurige periode gezocht. Klik op <F5> om de zoekopdracht te vernieuwen.

Voorbeeld van een zoekvraag: zoek alle inv.nrs. tussen 1973 en 2022 (uit een negental archieven in het Streekarchief Midden Holland te Gouda)

7 records gevonden
MOORDRECHT -- ac101 Hervormde gemeente Bethel 1930-1983

inv.nr. * 123
rubriek: 3 GEDEPONEERDE ARCHIEVEN
3.1 Zondagsschool
Orde van dienst voor het kerstfeest van de zondagsschool, 1974. -- 1 katerntje


MOORDRECHT -- ac101 Hervormde gemeente Bethel 1930-1983

inv.nr. * 102
rubriek: 2 AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
2.1 Organisatie
Correspondentie met K.A. Gort, oud-voorzitter, met name betreffende het streven naar integratie met de hervormde gemeente, 1975 - 1977. Met afdrukken van correspondentie gevoerd door K.A. Gort met diverse kerkelijke colleges. -- 1 omslag


MOORDRECHT -- ac101 Hervormde gemeente Bethel 1930-1983

inv.nr. * 118
rubriek: 2 AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
2.2 Personeel
Advies (van een bestuurslid?) betreffende de financiŽle konsekwenties van de aanstelling van een catecheet of hulpprediker, (1977). -- 1 stuk (3 bladen)


MOORDRECHT -- ac101 Hervormde gemeente Bethel 1930-1983

inv.nrs. 109-113
rubriek: 2 AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
2.9 Documentatie
Gemeenteleven
Maandelijkse periodiek van de hervormde gemeente, 1978 - 1983 (hiaten). -- 5 omslagen


MOORDRECHT -- ac101 Hervormde gemeente Bethel 1930-1983

inv.nr. * 101
rubriek: 2 AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
2.5 Lidmaatschap
Stukken betreffende het geschil tussen het echtpaar S. en de hervormde gemeente van Moordrecht inzake de weigering van de kerkeraad om het echtpaar als belijdend lid van de gemeente op te nemen, 1979 - 1980. -- 1 omslag


MOORDRECHT -- ac101 Hervormde gemeente Bethel 1930-1983

inv.nr. * 134
rubriek: 2 AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
2.3 Beheer van vermogen
Huurovereenkomst voor korte termijn met J. Heijnsdijk van het pand Kerklaan 2a, 1983. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac101 Hervormde gemeente Bethel 1930-1983

inv.nr. * 121
rubriek: 2 AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
2.1 Organisatie
Correspondentie met de classicale vergadering over de plaatselijke gevolgen van het besluit van de hervormde en gereformeerde synoden om de beide kerken "in staat van hereniging" te beschouwen, 1987. -- 2 stukken