LET OP: er wordt steeds een willekeurige periode gezocht. Klik op <F5> om de zoekopdracht te vernieuwen.

Voorbeeld van een zoekvraag: zoek alle inv.nrs. tussen 1400 en 1430 (uit een negental archieven in het Streekarchief Midden Holland te Gouda)

15 records gevonden
GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2669
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.o Winning en vervoer van turf
omschrijving: Akte waarbij Willem, graaf van Holland, de poorters van Gouda vrijstelt van het lastgeld van turf, 1405. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 53


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2356
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.c Tollen
omschrijving: Akte waarbij graaf Willem VI de poorters van Gouda vrijstelt van de markttollen te Woudrichem en Heusden, 1407. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 57


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2778
rubriek:
17 Armenzorg
omschrijving: Reglement voor het Leprooshuis, 1408. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 65


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 552
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.b Accijnzen
omschrijving: Akte waarbij graaf Willem VI zijn derdedeel van de vreemde accijnzen in Gouda aan die stad verpacht en de afhoring van de stadsrekeningen regelt, 1410. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 68


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2357
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.c Tollen
omschrijving: Akte, waarbij Willem, graaf van Holland, de in de stad ingevoerde goederen vrijstelt van tol en de borgstelling bij arrestatie beperkt, 1410. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 67


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 364
rubriek: 04 Verhouding tot de landsheer en de Staten van Holland
04.a Privileges
omschrijving: Akte waarbij graaf Willem VI belooft het gerecht niet te zullen verpachten, en jaarlijks twee burgemeesters en zeven schepenen te zullen aanstellen, 1414. -- 1 charter (zegel - los en licht beschadigd; staart gelijmd)
Nadere toegang: regest nr. 78


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 982
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.x Leningen (van derden)
omschrijving: Akte, waarbij de steden van Holland en Zeeland zich garant stellen voor de verplichtingen die de vijf grote steden van Holland op zich hebben genomen, 1416. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 86


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2671
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.o Winning en vervoer van turf
omschrijving: Contract tussen Gouda en Hendrik van Naaldwˇk betreffende het delven van veen in de ambachten van Groensvoord en Peulyen, 1416. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 85


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2847-2850
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Akten betreffende de stichting van het Minderbroedersklooster, 1416 - 1419. -- 4 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 406
rubriek: 05 Verhouding tot verschillende autoriteiten, instellingen en steden
05.c Steden
omschrijving: Memorie van Gouda aan Leiden inzake de dagvaarding van twee poorters van Gouda door de baljuw van Zuid-Holland en de baljuw van Schoonhoven, ca. 1418. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2922
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.e Krimpenerwaard
omschrijving: Lijst van de rentebrieven die door de stad Gouda zijn verkocht ten behoeve van het herstel van de dijken van de Krimpenerwaard, 1423. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 367
rubriek: 04 Verhouding tot de landsheer en de Staten van Holland
04.a Privileges
omschrijving: Akte waarbij hertog Filips de Goede belooft dat hij het gerecht van de stad niet tegen haar privileges zal verzetten, 1428. -- 1 charter (zegel; staart bijna los)
Nadere toegang: regest nr. 103


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2670
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.o Winning en vervoer van turf
omschrijving: Akte waarbij Jacoba, gravin van Holland, het bovengenoemde privilege bevestigt, 1428. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 100


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2686
rubriek: 14 Militaire zaken
14.a Schutterij
omschrijving: Akte waarbij Jacoba, gravin van Holland, de schutters van de voetboog te Gouda enige privilege's schenkt, 1428. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 99


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1108
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.y Beden en andere bijdragen aan de gewestelijke financiŽn
omschrijving: Akte, waarbij Filips, hertog van Bourgondie, terugbetaling van voorgeschoten gelden belooft, 1430. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 107